راهنمایی شغلی

۱۰ روشی که به وسیله آن می‌توانید توجه مدیران را به کار خود جلب کنید.

غالب مواقع تصدیق کار کارکنان نیاز به صرف زمان و کمی تلاش دارد؛ اما صرف انرژی برای این کار ارزشش را دارد. این راهنمایی‌ها کمکتان می‌کند که چگونه سخت‌کوشی و کار و تلاش‌هایتان مورد قدردانی و تصدیق قرار…

مدیریت کسب و کار

چند قانون خواندنی در مدیریت

به ندرت بیش از 4 نفر درباره کارهای اساسی تصمیم گیری می کنند. اگر فکر می کنید که جلسه بزرگی که در آن حضور دارید تصمیم مهمی را خواهد ساخت احتمالا اشتباه می کنید یا تصمیم پیش از آنکه جلسه شروع شود توسط…

مجله خبری

چند قانون خواندنی در مدیریت

به ندرت بیش از 4 نفر درباره کارهای اساسی تصمیم گیری می کنند. اگر فکر می کنید که جلسه بزرگی که در آن حضور دارید تصمیم مهمی را خواهد ساخت احتمالا اشتباه می کنید یا تصمیم پیش از آنکه جلسه شروع شود توسط…