راهنمایی شغلی

این حسی است که باید به آن تظاهر کنید.

شاید تعجب کنید وقتی متوجه شوید؛ بیشتر افرادی که کارشان را تحسین می‌کنید، پیش‌ازاین سابقه‌ای در انجام آن کار نداشته‌اند. به طور مثال: رئیستان از شما درخواست می‌کند جلسه‏ای برای کارکنان برنامه‌ریزی…

نه کاری که می‌توانید در ظرف ده دقیقه و یا کمتر از آن برای بهبود و پیشرفت حرفه‌ای…

در مدت زمان کمتری که صرف تا کردن لباسهایتان می‌کنید، می‌توانید گامهای بلندی در مسیر حرفه‌ای خود بردارید. ده دقیقه تا شروع جلسه بعدی یا کلاس وقت دارید؛ می توانید در این زمان بدون هدف در صفحه فیس‌بوکتان…

مدیریت کسب و کار

چند قانون خواندنی در مدیریت

به ندرت بیش از 4 نفر درباره کارهای اساسی تصمیم گیری می کنند. اگر فکر می کنید که جلسه بزرگی که در آن حضور دارید تصمیم مهمی را خواهد ساخت احتمالا اشتباه می کنید یا تصمیم پیش از آنکه جلسه شروع شود توسط…

مجله خبری

چند قانون خواندنی در مدیریت

به ندرت بیش از 4 نفر درباره کارهای اساسی تصمیم گیری می کنند. اگر فکر می کنید که جلسه بزرگی که در آن حضور دارید تصمیم مهمی را خواهد ساخت احتمالا اشتباه می کنید یا تصمیم پیش از آنکه جلسه شروع شود توسط…